Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2013

1085 e966 390
Reposted fromsangredemoras sangredemoras viaiamophelia iamophelia
Sponsored post
1717 f4aa 390
Reposted frommaardhund maardhund vianotforgetme notforgetme
http://24.media.tumblr.com/16d01e24682e020be460f1fa07f8eb5c/tumblr_mfe647IolL1qh30guo1_500.png
Reposted fromnebthat nebthat vianotforgetme notforgetme
1294 5cef 390
Reposted fromsabinka sabinka vianotforgetme notforgetme
Bardzo, bardzo, daleko była sobie mała dziewczynka.
Modliła się, by przydarzyło się jej coś ważnego.
— Yael Naim
6390 6d11 390
Reposted fromdusix dusix vianotforgetme notforgetme
4413 2581 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianotforgetme notforgetme
9106 c65f 390
Reposted fromintrigante intrigante vianotforgetme notforgetme
Anton Van Hertbruggen
Reposted fromuhuh uhuh vianotforgetme notforgetme
6563 4471 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vianotforgetme notforgetme
mój świat ma trzy mianowniki.
przedtem. teraz. jeśli.
— a. snellman
Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono.
— Wisława Szymborska
Reposted fromcudoku cudoku vianotforgetme notforgetme
4321 786e 390
Reposted fromdyermaker dyermaker vianotforgetme notforgetme
Staranie się to pierwszy krok do porażki.
— Homer Simpson
Reposted fromLittleJack LittleJack vianotforgetme notforgetme
Osoba, która naprawdę Cię kocha to taka, która widzi Twój ból, gdy wszyscy inni wierzą w Twój uśmiech.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vianotforgetme notforgetme
Jedyny twój problem jest taki, że nie umiesz przyznać się do uczuć, które masz gdzieś tam w środku.
Reposted fromawaken awaken vianotforgetme notforgetme
4214 1a0f 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...