Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2013

discopolowa fala - mnie to nie jara i nara, ona tańczy dla ciebie, dla mnie niech wypierdala.

— hahahahah NO.
Reposted fromzenibyja zenibyja vianotforgetme notforgetme

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

— kiedyś w to wierzyłam i rzeczywiście tak było, a teraz...
Reposted fromhardbitch hardbitch vianotforgetme notforgetme
Patrze na to wszystko i jakoś mi kurwa dziwnie smutno..
Reposted fromenchantement enchantement vianotforgetme notforgetme
nie mam jebanego pojęcia co ja robię ze swoim życiem.
— no kurwa
Reposted fromrisky risky vianotforgetme notforgetme
Kocham wszystko co ryje moją psychikę.
— bo tak jest fajnie.
Reposted fromwerterowska werterowska vianotforgetme notforgetme
6609 385d 390
6944 b7b5 390
Reposted fromjanekbicz janekbicz vianotforgetme notforgetme
Potrzebuję wiosny w moim życiu...
— From My Soul
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianotforgetme notforgetme
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotforgetme notforgetme
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin - Coś pożyczonego
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
Możesz zostać ze mną, jeśli chcesz. Będę szczęśliwa, jeśli zostaniesz.
— Now is good (2012)
Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin - Coś pożyczonego
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
4108 fe86 390
Reposted fromMeneroth Meneroth vianotforgetme notforgetme
8135 ece9 390
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna vianotforgetme notforgetme
9301 ea70 390
Reposted fromMeneroth Meneroth vianotforgetme notforgetme


"TYLE JEST DO NAPRAWIENIA W TEJ DZIEWCZYNIE."

— we mnie.

zaczynam już tracić cierpliwość

http://img405.imageshack.us/img405/5193/54354354.jpg
Reposted fromZircon Zircon viapapieroski papieroski
2301 beee 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viathealex thealex
0204 32c0 390
Reposted fromarmadillo armadillo vianotforgetme notforgetme
- Nie uciekaj. Nie uciekaj mi.
- Dlaczego? 
- Bo nie lubię, gdy jesteś daleko.
— nie uciekaj.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl